bryan's webworks

Dnes je

. Hlavná stránka . Paddler. Paddler Club&Cafe&Hostel** .

Grimeton | AT&IT Systems
Digital World
Grimeton | AT&IT Systems

Paddler
Paddling world
Paddler Club&Cafe&Hostel**
Paddler

Poh?adnice
Malý svet pekných poh?adníc
A small world of nice postcards
Bratislava
Tatry
Slovensko

Bryan
Niečo okolo mňa
A bit around me
My stories

Kontakt
Aktualny kontakt tu
My recent contacts
Paddler Club & Cafe & Hostel**
Projekt ktorý postupne vznikol ako derivát môjho vo?no?asového záujmu a kombinácie Paddlera. Po pár sezónach v škandinávii sa naskytla príležitos? pobudnú? dáky ?as v Karloveskej zátoke. Napriek tomu, že v ?ase pridania tohto ?lánku projekt nemá svoju prevádzku, zostáva stále ve?mi živý nie len ako spomienka.

Viac na club.paddler.sk

[ - 2013-02-08 00:00:00]webworks © bryan